Hướng dẫn thay đổi hình thức công ty (14/1)

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SÁP NHẬP CÔNG TY (15:02 04/04/2005)

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho từng loại hình.

2. Hợp đồng sáp nhập công ty.

3. Các biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

3. Trường hợp công ty bị sáp nhập có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty nhận sáp nhập có trụ sở chính, thì công ty nhận sáp nhập phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị sáp nhập cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty bị sáp nhập.

4. Đối với công ty bị sáp nhập có chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty nhận sáp nhập phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và nơi công ty nhận sáp nhập để bổ sung hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện và của công ty nhận sáp nhập.

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 07 ngày làm việc.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP NHẤT CÔNG TY (15:03 04/04/2005)

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho từng loại hình.

2. Hợp đồng hợp nhất công ty.

3. Các biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

3. Trường hợp công ty bị hợp nhất có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty hợp nhất có trụ sở chính, thì công ty hợp nhất phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị hợp nhất cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty bị hợp nhất.

4. Đối với công ty bị hợp nhất có chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty hợp nhất phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và nơi công ty hợp nhất để bổ sung hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện và của công ty hợp nhất.
 

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 07 ngày làm việc.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TÁCH CÔNG TY (15:04 04/04/2005)

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho từng loại hình.

2. Quyết định tách công ty, biên bản họp của Há»™i đồng thành viên (đối vá»›i công ty TNHH có hai thành viên trở lên), của Đại há»™i đồng cổ đông (đối vá»›i công ty cổ phần). 

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 07 ngày làm việc.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHIA CÔNG TY (15:04 04/04/2005)

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho từng loại hình.

2. Quyết định chia công ty, biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

3. Đối vá»›i công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nÆ¡i đặt chi nhánh, văn phòng đại diện để bổ sung hồ sÆ¡ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện. 

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 07 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° tỉnh Khánh Hoà   

 
 
  .:: Tin tức Ngọc Khang

 · UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch cắt, giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (2/3)

 · Áp dụng cách tính giá điện mới (2/3)

 · Kinh tế biển - Tiềm năng và triển vọng (9/10)

 · Nhiệm kỳ 2010 - 2015 phấn đấu đưa tỉnh bứt phá đi lên (9/10)

 · Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.088 tỷ đồng (9/10)

 · Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

 · Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học (9/10)

 · Khánh Hòa có 17 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa” (13/9)

 · Lâm Đồng - Khánh Hòa ký kết hợp tác liên kết khai thác và phát triển du lịch (13/9)

 

THÔNG TIN KHÁNH HÒA
  .:: Thời tiết hôm nay


  .:: Tỉ giá
Ngoại tệ
Vàng SJC (lượng)
  .:: Hành chính
 .:: Xem Thời sự tỉnh
 .:: Tin Thời sự tỉnh
 .:: Đầu tư & phát triển
 .:: Văn bản pháp quy
 .:: Hướng dẫn ĐKKD

  .:: Số lượt truy cập

   63530

 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Hỗ trợ khách hàng  |  Liên hệ

Copyright © 2006 by NA

E-mail: ace_noob@yahoo.com