Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1-10-2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2010, thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5-9-2007.

 

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập - Ảnh minh họa
Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập - Ảnh minh họa

 

Theo Nghị định mới, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông được đăng ký mua.

4 phương thức chào bán cổ phần

Một trong những điểm mới của Nghị định 102/2010/NĐ-CP là quy định cụ thể việc chào bán cổ phần. Theo đó, công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phần theo 1 trong 4 phương thức: 1- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet; 2- Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; 3- Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định; 4- Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư đã được xác định.

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, công ty đăng ký lại vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3 phương thức chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần

Nghị định mới nêu rõ, công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo 3 phương thức: 1- Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm người khác cùng góp vốn cổ phần, không bán cổ phần hiện có cho người khác; 2- Chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp hợp với chào bán chứng khoán ra công chúng; 3- Chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp với chào bán cổ phần cho ít hơn 100 nhà đầu tư đã xác định.

Đối với công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách chào bán chứng khoán ra công chúng thì điều kiện chuyển đổi, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Theo Chinhphu.vn

   

 
  .:: Tin tức Ngọc Khang

 · UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch cắt, giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (2/3)

 · Áp dụng cách tính giá điện mới (2/3)

 · Kinh tế biển - Tiềm năng và triển vọng (9/10)

 · Nhiệm kỳ 2010 - 2015 phấn đấu đưa tỉnh bứt phá đi lên (9/10)

 · Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.088 tỷ đồng (9/10)

 · Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

 · Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học (9/10)

 · Khánh Hòa có 17 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa” (13/9)

 · Lâm Đồng - Khánh Hòa ký kết hợp tác liên kết khai thác và phát triển du lịch (13/9)

 

THÔNG TIN KHÁNH HÒA
  .:: Thời tiết hôm nay


  .:: Tỉ giá
Ngoại tệ
Vàng SJC (lượng)
  .:: Hành chính
 .:: Xem Thời sự tỉnh
 .:: Tin Thời sự tỉnh
 .:: Đầu tư & phát triển
 .:: Văn bản pháp quy
 .:: Hướng dẫn ĐKKD

  .:: Số lượt truy cập

   64032

 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Hỗ trợ khách hàng  |  Liên hệ

Copyright © 2006 by NA

E-mail: ace_noob@yahoo.com