Xây dựng Ninh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm phát triển ngành công nghiệp (12/8)

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) luôn giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương trên cơ sở vận dụng sáng tạo các chủ trương, NQ của Đảng, qua đó đạt được những thành tựu đáng kể. Các chỉ tiêu kinh tế (KT) đều đạt và vượt NQ đại hội đề ra; cơ cấu KT chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phấn đấu xây dựng Ninh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm phát triển ngành công nghiệp. (Trong ảnh: Nhà máy Đóng tàu Hyundai VinaShin tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, bằng các chương trình hành động, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, Huyện ủy Ninh Hòa đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đề ra. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng bình quân hàng năm 12,6%, vượt mục tiêu đề ra 12%; cơ cấu KT chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Năm 2009, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 56,3%; dịch vụ chiếm 23,8%; nông nghiệp chiếm 19,9%.

 

Những năm qua, KT Nhà nước, KT có vốn đầu tư nước ngoài, KT tư nhân trên địa bàn huyện tăng trưởng khá. Các cơ sở công nghiệp được đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm và đóng góp đáng kể nguồn thu cho ngân sách huyện, tỉnh. Nếu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2005 đạt 1.222 tỷ đồng thì đến năm 2009 đạt 2.730 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 23%, vượt 3% so với NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đề ra. Lĩnh vực dịch vụ - du lịch trong những năm qua có chiều hướng phát triển khá toàn diện, tăng bình quân hàng năm 16,3%. Các loại hình du lịch, dịch vụ, thương mại trên địa bàn được mở rộng, nhiều cơ sở phát triển với quy mô lớn và hoạt động có hiệu quả. Ngoài các cơ sở sản xuất (CSSX) Nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài, trên địa bàn huyện còn có 9.250 CSSX kinh doanh thương mại và dịch vụ với tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 1.140 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 18,3%. Hàng năm, số lượng CSSX kinh doanh tăng từ 100 đến 150 cơ sở. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tăng bình quân hàng năm 5,3%, năng suất nhiều loại cây trồng tăng cao. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 85.000 tấn; sản lượng đánh bắt hải sản đạt bình quân trên 8.000 tấn… Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân từ 400 - 500 tỷ đồng/năm, trong đó thu cân đối ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2005 đạt hơn 72 tỷ đồng, đến năm 2009 đạt 94,3 tỷ đồng và năm 2010 ước đạt hơn 99,6 tỷ đồng.

Cùng với phát triển KT, kết cấu hạ tầng KT - xã hội có bước phát triển khá. Một số chương trình, dự án trọng điểm đã và đang tiếp tục phát huy hiệu quả. 5 năm qua, tổng vốn đầu tư về giao thông trong và ngoài ngân sách trên địa bàn đạt trên 322 tỷ đồng; chương trình kiên cố hóa kênh mương và các công trình thủy lợi 77,5 tỷ đồng… Các chương trình chỉnh trang, mở rộng đô thị, vệ sinh môi trường được cải thiện rõ rệt, làm cho diện mạo từ thị trấn đến các vùng nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc. KT, hạ tầng cơ sở phát triển đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao… Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm từ 14,85% năm 2006 xuống còn 0,9% đầu năm 2010.

Song song đó, huyện chú trọng phát triển các chi, đảng bộ. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 80 chi, đảng bộ cơ sở, tăng 11% so với đầu nhiệm kỳ (72 chi, đảng bộ cơ sở). Số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đến năm 2010 là 333 chi bộ, tăng 61%; có 100% xã, thị trấn thành lập đảng bộ; 100% số thôn, tổ dân phố có chi bộ. Công tác củng cố tổ chức Đảng được các cấp ủy chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phát triển đảng viên liên tục vượt chỉ tiêu đề ra. Đến ngày 1-7-2010, toàn Đảng bộ huyện có 3.521 đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 982 đảng viên mới, tăng 63% so với NQ đại hội đề ra.

Theo lãnh đạo huyện Ninh Hòa, nhiệm kỳ qua, tuy huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan, KT tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Một số chương trình KT - xã hội trọng điểm triển khai còn chậm, hiệu quả đạt chưa cao; y tế, giáo dục, thể dục thể thao phát triển chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Một số chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2010 như 96% dân cư sử dụng nước sạch, 100% trạm y tế có bác sĩ, chuẩn về phổ cập trung học phổ thông chưa đạt.

Thời gian tới, cùng với cả tỉnh, Ninh Hòa đang trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện. Là huyện có nhiều tiềm năng lợi thế, lại nằm trong Khu Kinh tế tổng hợp Vân Phong, hiện có một số dự án lớn đã và đang được triển khai xây dựng như: Kho xăng dầu ngoại quan, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, Trung tâm Điện lực Vân Phong; các công trình thủy lợi hồ Tiên Du, Thủy điện EakrongRou… góp phần làm thay đổi bộ mặt KT - xã hội huyện. Huyện tiếp tục chuyển dịch cơ cấu KT theo hướng công nghiệp - dịch vụ, du lịch - nông nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tương xứng với tốc độ phát triển KT; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

CẨM VÂN

Báo Khánh Hòa   


Các tin đã đưa:

Tại Khánh Hòa, ngành Điện đã cố gắng hết sức (28/7)

Tại TP. Nha Trang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam:Hội thảo kiểm tra kết quả hiệu chỉnh chương trình Hệ thống quản lý thông tin tài chính (11/6)

Tổng cục Thuế:Tiếp tục lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (11/6)

Trung tâm Quốc tế Việt Mỹ:Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi chứng chỉ Quốc tế TOEIC tại Nha Trang (26/5)

Từ ngày 14 đến 16-7-2010:Sẽ diễn ra kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa IV (26/5)

UBND tỉnh Khánh Hòa:Làm việc với Ngân hàng Thế giới về các vấn đề xây dựng dự án đầu tư vay vốn cho ngành Thủy sản Khánh Hòa (26/5)

Hội thảo nghiên cứu xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2020 (26/5)

Vietnam Airlines tăng nhiều chuyến bay đến Nha Trang trong dịp hè (20/5)

Hoạt động kỷ niệm 120 năm ngay sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2010) (20/5)

Hạn chế trường hợp miễn giấy phép xây dựng (20/5)

 
 
  .:: Tin tức Ngọc Khang

 · UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch cắt, giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (2/3)

 · Áp dụng cách tính giá điện mới (2/3)

 · Kinh tế biển - Tiềm năng và triển vọng (9/10)

 · Nhiệm kỳ 2010 - 2015 phấn đấu đưa tỉnh bứt phá đi lên (9/10)

 · Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.088 tỷ đồng (9/10)

 · Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

 · Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học (9/10)

 · Khánh Hòa có 17 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa” (13/9)

 · Lâm Đồng - Khánh Hòa ký kết hợp tác liên kết khai thác và phát triển du lịch (13/9)

 

THÔNG TIN KHÁNH HÒA
  .:: Thời tiết hôm nay


  .:: Tỉ giá
Ngoại tệ
Vàng SJC (lượng)
  .:: Hành chính
 .:: Xem Thời sự tỉnh
 .:: Tin Thời sự tỉnh
 .:: Đầu tư & phát triển
 .:: Văn bản pháp quy
 .:: Hướng dẫn ĐKKD

  .:: Số lượt truy cập

   63530

 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Hỗ trợ khách hàng  |  Liên hệ

Copyright © 2006 by NA

E-mail: ace_noob@yahoo.com