Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư (14/1)

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN Khánh Hòa

I. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ:

A- Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư được đầu tư được thực hiện theo quy định sau đây:

Các dự án thuộc diện “Đăng ký cấp Giấy phép đầu tư” bao gồm các dự án đầu tư vào các KCN Khánh Hòa có quy mô vốn đến 40 triệu USD (trừ các dự án nhóm A không phân biệt quy mô vốn đầu tư) do Ban quản lý các KCN Khánh Hòa cấp Giấy phép đầu tư trong thời hạn tối đa không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

B- Các dự án thuộc diện “Thẩm định cấp Giấy phép đầu tư” do Ban quản lý các KCN Khánh Hòa tiếp nhận, xem xét hồ sơ và trình bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định cấp Giấy phép đầu tư, bao gồm:

- Các dự án nhóm A không phân biệt vốn đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

- Các dự án nhóm B có quy mô vốn đầu tư từ 40 triệu USD trở lên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định cấp Giấy phép đầu tư trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

II. NỘP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ:

1. CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN “ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ” NỘP HỒ SƠ, GỒM CÓ:

- Đơn đăng ký cấp Giấy phép đầu tư;

- Hợp đồng liên doanh và Điều lệ doanh nghiệp liên doanh; hoặc điều lệ Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính trong 2 năm gần nhất của (các) chủ đầu tư (nếu tư cách pháp lý là Doanh nghiệp thì kèm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép hoạt động, nếu tư cách pháp lý là cá nhân thì kèm bản sao hợp lệ Hộ chiếu);

- Nếu tư cách pháp lý là Doanh nghiệp thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp của Doanh nghiệp (cấp lãnh đạo nhất) đối với người đại diện ký đơn đăng ký đầu tư và điều lệ;

- Hợp đồng thuê đất hoặc Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc tiền thuê đất.

Số lượng hồ sơ cần nộp cho Ban Quản lý các KCN Khánh Hòa: 5 bộ và phải có ít nhất một bộ gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh; được đóng thành tập và có đề mục rõ ràng. Điều lệ Doanh nghiệp và hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được ký tắt từng trang.

2. CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN “THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ” NỘP HỒ SƠ, GỒM CÓ:

- Đơn xin cấp giấy phép đầu tư;

- Hợp đồng liên doanh và Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh; hoặc Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Giải trình kinh tế kỹ thuật (dự án đầu tư);

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính trong 2 năm gần nhất của (các) chủ đầu tư (nếu tư cách pháp lý là Doanh nghiệp thì kèm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép hoạt động; nếu tư cách pháp lý là cá nhân thì kèm bản sao hợp lệ hộ chiếu);

- Nếu tư cách pháp lý là Doanh nghiệp thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp của Doanh nghiệp (cấp lãnh đạo cao nhất) đối với người đại diện ký đơn đăng ký đầu tư và Điều lệ;

- Các tài liệu liên quan đến chuyển giao công nghệ (nếu có);

- Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng nguyên tắc đặt cọc tiền thuê đất.

SỐ BỘ HỒ SƠ CẦN NỘP CHO BAN QUẢN LÝ;

- Đối với dự án nhóm A: 12 bộ.

- Đối với dự án nhóm B: 8 bộ

Hồ sơ phải có ít nhất một bộ gốc bằng tiếng Việt và Anh; được đóng thành tập và có đề mục rõ ràng. Điều lệ Doanh nghiệp, Hợp đồng liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được ký tắt từng trang.

Tất cả các dự án đầu tư vào KCN Khánh Hòa thuộc Ban quản lý cấp Giấy phép đầu tư theo ủy quyền và các dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định cấp Giấy phép đầu tư hoặc trình thủ tướng Chính phủ quyết định, đều do Ban quản lý các KCN Khánh Hòa tiếp nhận thực hiện toàn bộ hồ sơ thủ tục theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”.

Địa chỉ liên hệ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH HÒA

- Điện thoại: 058. 815170 - 815172
- Fax: 058.815169
- E-mail:bqlkcnkh@ dng.vnn.vn


Báo Khánh Hòa Ä‘iện tá»­   

 
 
  .:: Tin tức Ngọc Khang

 · UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch cắt, giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (2/3)

 · Áp dụng cách tính giá điện mới (2/3)

 · Kinh tế biển - Tiềm năng và triển vọng (9/10)

 · Nhiệm kỳ 2010 - 2015 phấn đấu đưa tỉnh bứt phá đi lên (9/10)

 · Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.088 tỷ đồng (9/10)

 · Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

 · Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học (9/10)

 · Khánh Hòa có 17 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa” (13/9)

 · Lâm Đồng - Khánh Hòa ký kết hợp tác liên kết khai thác và phát triển du lịch (13/9)

 

THÔNG TIN KHÁNH HÒA
  .:: Thời tiết hôm nay


  .:: Tỉ giá
Ngoại tệ
Vàng SJC (lượng)
  .:: Hành chính
 .:: Xem Thời sự tỉnh
 .:: Tin Thời sự tỉnh
 .:: Đầu tư & phát triển
 .:: Văn bản pháp quy
 .:: Hướng dẫn ĐKKD

  .:: Số lượt truy cập

   63530

 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Hỗ trợ khách hàng  |  Liên hệ

Copyright © 2006 by NA

E-mail: ace_noob@yahoo.com